Tá an Clár Éire Ildánach á threorú ag fís go mbeidh an deis ag gach duine in Éirinn a gcumas iomlán cruthaitheach a bhaint amach.  Tionscnamh cúig bliana de chuid an Rialtais atá ann, ó 2017 go 2022, ina gcuirtear an chruthaitheacht i gcroílár an bheartais phoiblí.

Animation Still