Girl smiling

Tá na ceardlanna poiblí de chuid Éire Ildánach ar oscailt anois

09 Márta 2017
2 nóim á léamh

Tá cruinnithe oscailte á n-eagrú ar fud na tíre i láthair na huaire. Iarrtar ar an bpobal mór agus ar ionadaithe ó gach earnáil den phobal áitiúil a bheith páirteach sa phlé maidir leis an tslí a ndéanfaidh Clár Éire Ildánach an chruthaitheacht a chumasú don uile shaoránach.

Tá cruinnithe oscailte á n-eagrú ar fud na tíre i láthair na huaire. Iarrtar ar an bpobal mór agus ar ionadaithe ó gach earnáil den phobal áitiúil a bheith páirteach sa phlé maidir leis an tslí a ndéanfaidh Clár Éire Ildánach an chruthaitheacht a chumasú don uile shaoránach.

Crowd Applauding

Ó eagraíochtaí ealaíon go cumainn staire, eagraíochtaí óige, forais oideachais agus eile, beifear in ann smaointe le haghaidh cláir áitiúla atá ábhartha, cuimsitheach agus fiúntach, a roinnt agus a fhorbairt sna fóraim seo.