Better Words, EVA International

Leabhar rialacha na healaíne á athscríobh le Focail níos Fearr

04 Feabhra 2019
2 nóim á léamh

Téann daltaí scoile as Luimneach i ngleic le tráchtaireacht ealaíne a bhuíochas do thionscnamh nua EVA International.

Tá sé mar aidhm le Focail Níos Fearr, ceann den 30 tionscnamh a dtacaítear leo faoi Chiste Cruthaitheachta Náisiúnta an chláir Éire Ildánach, fáil agus tuiscint leanaí ar an ealaín chomhaimseartha a chumhachtú trí theanga chruthaitheach. Tá ceann de na heagraíochtaí amharcealaíon is faide ar an bhfód in Éirinn, EVA International, chun domhan cruthaitheachta a oscailt do na cúig scoil i Luimneach a bhfuil sí ag obair leo.

Ar siúl idir Márta agus Bealtaine 2019, áireofar sa chlár uathúil Focail Níos Fearr gluais de théarmaí nua ealaíne comhaimseartha do leanaí a chur i dtoll a chéile, a fhorbróidh leanaí scoile trí shraith ceardlann treoraithe agus teagmhálacha ealaíonta ag stiúideonna ealaíontóirí, músaeim agus dánlanna ceannródaíocha ar fud na tíre.

Beidh a saol cruthaitheach á leathnú ag daltaí as na cúig scoil roghnaithe seo a leanas: Bunscoil Chorp Críost (Cathair Luimnigh); Scoil Náisiúnta Chnoc Áine (An tOspidéal); Tionscadal Scoile Luimnigh (Cathair Luimnigh); Muire Mháthair Banríon na Síochána (Cathair Luimnigh); agus Scoil Náisiúnta Sheanáin (Faing).

Faoi threoir na leanaí go hiomlán, tionscadal idirdhisciplíneach a bheidh in Focail Níos Fearr a chuirfidh na hintinní óga seo ag obair ar bhealach iomlán nua, le cruthaitheacht, spraoi agus samhlaíocht ina chroílár.

“Dearadh an clár nuálach chun cur chuige faoi threoir an linbh a thabhairt don bhealach a fheictear agus a thuigtear amharcealaín chomhaimseartha, ina sárófar na baic rochtana a chuireann teorainn chomh minic sin le rannpháirtíocht leis an ealaín chomhaimseartha is fearr in Éirinn,” a deir Stiúrthóir EVA International, Matt Packer. “Táimid ag súil le hoibriú le ranganna i ngach ceann de na scoileanna rannpháirteacha, ag tarraingt ar a gcruthaitheacht, a bhfiosracht agus a léargas, agus ar deireadh foilseofar gluais uathúil den ealaín chomhaimseartha.”

 Foilseoidh EVA International foilseachán de théarmaí nua ealaíne a fhorbróidh na daltaí scoile rannpháirteacha i bhfómhar 2019 agus beidh réamhrá ann ón údar clúiteach as Luimneach, Kevin Barry.

Léigh tuilleadh faoi na tionscnaimh eile ón gCiste Cruthaitheachta Náisiúnta anseo.