Visitors to National Library of Ireland

Déanfaidh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann & Éire Ildánach leis an insint náisiúnta a shaibhriú ar bhealach uileghabhálach

12 Meitheamh 2018
3 nóim á léamh

Tá Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus Éire Ildánach ag obair i gcomhpháirtíocht le chéile le scéal na hÉireann a shaibhriú le tuilleadh éagsúlachta agus uileghabhálachta trí ghuthanna mhionlaigh shochaí na hÉireann a aibhsiú, a bhailiú agus a chaomhnú.

Tá Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (NLI), áit ar coinníodh na bailiúcháin náisiúnta is tábhachtaí agus iarsmaí shaol na hÉireann ó osclaíodh é in 1877, ar cheann de na seoda is luachmhaire sa tír. Coinnítear ann taifead fíorluachmhar ar an saol in Éirinn, idir na milliún lámhscríbhinn a chlúdaíonn míle bliain, an ollchartlann nuachtán agus na taifid iontacha ghrianghrafadóireachta.

Seachas caomhnóir staire, is coimeádaí cultúir an Leabharlann Náisiúnta - ag bailiú agus ag taifead chultúr agus oidhreacht síor-athraithe na hÉireann agus ní hamháin scéalta ón am atá caite.

Mar chuid d’fheachtas le scéal na hÉireann a dhéanamh níos éagsúla agus níos idirghabhálaí - ionas go gcuimseofar an raon leathan cultúr, eitneachtaí agus scéalta pearsanta atá in Éirinn an lae inniu - tá sraith gníomhaíochtaí á forbairt ag NLI le cinntiú go mbaileofar guthanna nua agus go roinnfear iad leis an saol mór. Déanfaidh an cur chuige seo scéal bríomhar na tíre a shaibhriú agus doirse na hinstitiúide aitheanta seo a oscailt do chách.

I gcomhpháirtíocht leis an gClár Éire Ildánach, oibreoidh NLI le grúpaí nach ndéantar ionadaíocht mar ba chóir orthu i scéal na hÉireann nó a bhfuil baol ann nach mbaileofar/nach gcaomhnófar a gcultúr agus a n-oidhreacht do na glúine atá le teacht. Le linn 2018-2019, forbrófar scéalta agus ábhair nua de chuid na hÉireann do bhailiúcháin náisiúnta na Leabharlainne mar chuid den treoirthionscadal éagsúlachta agus uileghabhálachta seo. Ag tosú i mí Mheán Fómhair, reáchtálfar comhairliúcháin, ceardlanna agus plé le grúpaí éagsúla d’fhonn na gnéithe is leithne agus is ilchultúrtha de scéal na hÉireann a bhailiú agus a roinnt.

Cuirfidh an tAire Josepha Madigan T.D. maoiniú €15,000 ar fáil faoi Scéim 2018/2019 den Chlár Éire Ildánach, agus déanfaidh NLI an tsuim sin a mheaitseáil, rud a fhágann go mbeidh maoiniú iomlán €30,000 ar fáil don togra.

Leanfar le ról tábhachtach NLI i mbailiú ár gcultúir agus ár n-oidhreachta, agus ionadaíocht á déanamh ar oiread gnéithe de shaol na hÉireann agus is féidir trí tábhacht mhór a chur ar chothromaíocht inscne, ar éagsúlacht agus ar uileghabhálacht.

Léigh tuilleadh faoi seo ag www.nli.ie