Actor on the floor

Ag tabhairt na daoine is meabhraí le chéile: First Fortnight 2019

23 Samhain 2018
3 nóim á léamh

Beidh ealaíontóirí ar fud na hEorpa ag teacht chuig Éirinn i mí Eanáir chun dul i ngleic le stiogma i leith na meabhairshláinte.

 

Beidh an carthanas ealaíon Éireannach a dhéileálann le meabhairshláinte First Fortnight ag óstáil Fhéile Ealaíon agus Chultúir Meabhairshláinte na hEorpa 2019 atá mar cheann den 30 tionscnamh faoin gCiste Náisiúnta Ildánachta atá ag Clár Éire Ildánach. Beidh ionadaithe ó 16 thír Eorpacha ag teacht le chéile in éineacht leis an aisteoir Emmet Kirwan, an scríbhneoir scáileáin agus drámadóir Stefanie Preissner, na ceoltóirí The Academic agus Saint Sister, agus an t-iar-lúthchleasaí David Gillick, chun ceol, drámaíocht, scannán agus an focal labhartha atá bunaithe ar an meabhairshláinte a chur i láthair.

Tá imeachtaí ar siúl ar fud na tíre le linn na chéad choicíse i mí Eanáir ag First Fortnight le deich mbliana anuas a théann i ngleic leis an stiogma a bhíonn ann i leith na meabhairshláinte agus ina gcuirtear tús le comhráite tábhachtacha. Beidh ár gcomharsana san Eoraip ag glacadh páirt den chéad uair in imeachtaí na bliana 2019.

Beidh níos mó ná 150 imeacht ar siúl timpeall na tíre agus i measc bhuaicphointí na bliana seo tá an chéad léiriú in Éirinn den scannán Beautiful Boy ina bhfuil Steve Carell agus Timothée Chalamet; scannáin Fhrancacha, Bheilgeacha, Iodálacha agus Ghearmánacha; ceardlanna do leanaí ar an machnamhacht, ceardlanna sorcais ar an meabhairshláinte dhearfach do leanaí atá ina gcónaí in ionaid an tSoláthair Dhírigh; agus sraith comhráite géara ar an meabhairshláinte agus an spórt.

Beidh saothair dhrámaíochta mar chuid d’Fhéile Ealaíon agus Chultúir Meabhairshláinte na hEorpa 2019 atá á eagrú ag First Fortnight freisin. Ina measc siúd beidh an dráma cumhachtach, It’s In the Blood (atá le feiceáil sa ghrianghraf thuas), le Gifty Wiafe atá lonnaithe sa Ghearmáin agus a bheidh ar siúl i mBaile Átha Cliath agus i bPort Láirge, agus cuirfidh Smock Alley Theatre i mBaile Átha Cliath an dráma Infinity – a bhuaigh Gradam First Fortnight ag Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath 2018 ar an ardán.

 Beidh an t-ealaíontóir Éireannach Emma Sheridan páirteach agus ag cur na féile chun cinn. D’eascair a taispeántas Warpaint ag an nGailearaí Eolaíochta i mBaile Átha Cliath as an nglao a chuir sí amach ar na meáin shóisialta do dhaoine ar mhaith leo go bpéinteálfaí portráid díobh féin. Labhair sí leo mar gheall ar a dtaithí féin ar an meabhairshláinte le linn an phróisis ealaíonta agus ansin bhí bailiúchán cumhachtach de phictiúir mhothúchánacha mar thoradh air sin.

Coimeádfaidh na bannaí ceoil Éireannacha mór le rá Saint Sister agus The Academic Therapy Sessions, dhá oíche lán le ceol, an focal labhartha agus filíocht – agus beidh an t-ealaíontóir focal labhartha Stephen James Smith mar fhear an tí ar an dá oíche. 

Beidh lá iomlán tiomanta don cheol, don fhilíocht, do na healaíona sráide agus do phlé painéil ar na bacáin chomh maith a bhuíochas le OutStraight agus All Out Design. Áirítear an t-aisteoir Emmet Kirwan, Mango, an ceoltóir rap ó Bhaile Átha Cliath, an Seanadóir Aodhán O’Ríordáin, an file Lewis Kenny a oibríonn san fhocal labhartha, an file/scríbhneoir Colm Keegan agus neart daoine eile i gclár iontach All OutStraight Block Party.

Táthar ag súil go mbeidh féile na bliana 2019, a bheidh spreagúil agus léirsteanach agus ina scrúdófar saincheisteanna géarchúiseacha i mbealaí cruthaitheacha, ar an gceann is fearr fós.

Tá an clár iomlán ar fáil anois ar www.firstfornight.ie