Limerick children lifting a flag

Luimneach

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Fórsa spreagúil ar chósta thiar na hÉireann, is contae é Luimneach a dhéanann ceiliúradh ar a ghné uirbeach agus tuaithe, a oidhreacht shaibhir chultúrtha agus a ghlúin reatha de dhéantóirí faisin chultúrtha.

Mar thoradh ar an infheistíocht i gcultúr a rinneadh i Luimneach le cúpla bliain anuas is áit bhríomhar, bheoga agus fhorásach iad an chathair agus an contae anois. Cruthaíodh próifíl idirnáisiúnta an chontae, an nasc atá aige lena phobail agus an tuiscint sin atá aige air féin tríd an mborradh sin faoi ghníomhaíocht chultúrtha, ceann is léir a fheabhsaíonn tuilleadh le Straitéis Chultúir agus Chruthaitheachta Luimnigh faoi Éire Ildánach.

Mar thoradh ar an infheistíocht i gcultúr a rinneadh i Luimneach le cúpla bliain anuas is áit bhríomhar, bheoga agus fhorásach iad an chathair agus an contae anois.The investment in culture that Limerick has enjoyed in recent years has positioned the city and county as a vibrant, exciting and progressive place to be.

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuireadh tús le ról Luimnigh i dturas cúig bliana an tionscnaimh lena chuid pleananna in 2017.

Idir bheith ag cur barr feabhais ar thionscadail reatha mar an Clár Ealaíontóirí i Scoileanna, Lá na hAfraice agus Tob-Mhúsaem Taistil Luimnigh, go dtí tionscnaimh chomhbheartaithe ina gcuirtear an cultúr agus an chruthaitheacht i gcroí pobal cosúil le Fleadh by the Feale, féile cheoil thraidisiúnta, dhamhsa agus scéalaíochta, nó Siompóisiam Mhúsaem Hunt ar Jack B Yeats agus Paul Henry; tá an contae uile ag baint tairbhe as fás Luimnigh mar phríomhchathair chultúir agus chruthaitheach.