Boy playing drums

An Iarmhí

Plean Cultúir agus Cruthaitheachta 2017

Is contae í an Iarmhí ina bhfuil oidhreacht ealaíonta shaibhir ón údar cáiliúil atá lonnaithe i Muileann gCearr JP Donleavy go scríbhneoir an 18ú haois Oliver Goldsmith, gan trácht ar theanóir cáiliúil Bhaile Átha Luain, an Cunta John McCormck, cíortar fréamhacha cultúrtha, cruthaitheacha agus áitiúla na hIarmhí le haghaidh a Plean Cultúir agus Cruthaitheachta faoi Éire Ildánach.

Tá clár Éire Ildánach dírithe ar théamaí an aitheantais, an chultúir agus na saoránachta, agus cuireadh tús le ról na hIarmhí i dturas cúig bliana an tionscnaimh lena cuid pleananna in 2017. Ba phointe lárnach fíorluachmhar iad Údaráis Áitiúla i bplé leis an bpobal agus bíonn ról ríthábhachtach acu maidir le healaíontóirí agus saoránaigh a chruthú, a fhorbairt agus tacaíocht a thabhairt dóibh chun gur féidir leo taithí a fháil, páirt a ghlacadh agus a n-acmhainn chruthaitheach uathúil a nochtadh.

Ó mhéadú iomrá na hIarmhí mar ionad le haghaidh léiriú scannán go háiseanna ealaíon agus turasóireachta, tugann an contae tús áite dá cruthaitheacht agus dá hoidhreacht chultúrtha.

Ó mhéadú iomrá na hIarmhí mar ionad le haghaidh léiriú scannán go háiseanna ealaíon agus turasóireachta ar nós Chaisleán Bhaile Átha Luain agus Dánlann Luain a chur chun cinn, chomh maith le bonneagar cultúrtha ionad agus spásanna ealaíon mar Theach agus Gairdíní Belvedere agus Ionad Ealaíon Tuar Ard, an Móta; tugann an contae tús áite dá cruthaitheacht agus dá hoidhreacht chultúrtha.

 

Tabhair faoi deara gur profa amháin atá sa chéad leagan seo. Déanfar an straitéis a uasdátú go luath.